Lagt ut 21.sep.2018

Advokatfirmaet Advokatoriet AS Drammen

MØT VÅRE ADVOKATER: Sjak R. Haaheim har 20 års erfaring fra påtalemyndigheten og som privatpraktiserende advokat, og er managing partner i firmaet vårt. Han er spesialisert som bistandsadvokat etter partnervold og seksuelle overgrep, arbeider med barns rettigheter og står på Justisdepartementets liste over advokater med særlig kunnskap om barnebortføring.
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.